Macnon Miamin Co.
IranTransport.ir
Transportation Services In Iranحمل و نقل کانتینری


تاریخچه حمل و نقل کانتینری

تاریخچه حمل و نقل کانتینری بر اساس مطالعاتی که در سال 1954 توسط گروه تحقیقاتی Matson با هدف توسعه حمل و نقل و سیستم توزیع کالا صورت گرفت مشخص گردید که تقریبا 50 درصد از هزینه های حمل و نقل کالا (از ابتدا تا انتها) مستقیما مربوط به تخلیه و بارگیری از کشتی بوده است. اولین بار در سال 1956 یک کامیون دار به نام Mclean تصمیم گرفت با ابتکار جالبی زمان و هزینه تخلیه و بارگیری را کاهش دهد. وی با جمع کردن تعدادی تریلر کامیون با بار عدل پنبه و قراردادن آنها روی کشتی اقدام به بارگیری کالا از مبدا در این تریلرها نمود. با این ابتکار هزینه و زمان تخلیه کالا در مقصد کاهش چشمگیری پیدا کرد. بدین ترتیب اولین کشتی تغییر یافته کانتینری با نام Ideal X با 58 باکس که در واقع اولین نوع از کانتینر به شمار می رود در سال 1956 وارد بندر هوستون شد. آقای مک لین در واقع یک شبه باعث ایجاد انقلابی در صنعت حمل و نقل و تغییر چشمگیری در اقتصاد حمل و نقل کالاهای جنرال گارگو گردید. بر اساس محاسبات آقای مک لین در همان زمان هزینه تخلیه و بارگیری کشتی Ideal X 6 دلار در هر تن بود که با اجرای ابتکار استفاده از کانتینر، این میزان به 16/0 دلار در هر تن (برای یک کشتی جنرال کارگو متوسط) کاهش یافت. ایشان بعد از مدتی شرکت کشتیرانـی Sea Land را ایجاد نمود و در اواخر 1990 این شرکت را به شرکـت کشتیرانی Maersk فروخت و نام کمپانی به Maersk Sealand تغییریافت. آقای مک لین پدر سیستم کانتینری در سن 87 سالگی در می سال 2001 در گذشت. بدین ترتیب اولین کشتی کانتینری با 58 باکس کانتینر در سال 1956 وارد بندر هوستون آمریکا و نیز اولین کشتی کانتینری در سال 1966 وارد اروپا شد.
میزان کل تجارت جهانی طی سالهای مختلف
سال 1980 :3.7 میلیارد تن سال
1990 : 4 میلیارد تن سال
سال 2000 :5.9 میلیارد تن سال
سال 2005 : 6.7 میلیارد تن
سهم حمل و نقل کانتینری از کل تجارت جهانی
سال 1980 : 0.3 میلیارد تن (8%)
سال 1990 : 0.8 میلیارد تن (20%)
سال 2000 : 2 میلیارد تن (33%)
سال 2005 : 3.9 میلیارد تن (60%)


Flag Counter
طراحی سایت