Macnon Miamin Co.
IranTransport.ir
Transportation Services In Iranتاثیرات حمل و نقل همگانی بر کاهش مصرف سوخت


بررسی حمل و نقل عمومی در جهت بهبود وضعیت آن باعث دستیابی به راهکارهای اجرایی با در نظر گرفتن تحلیلهای اقتصادی ـ اجتماعی در کلانشهرها و همچنین اهداف دیگری نظیر کاهش زمان سفر و کاهش مصرف سوخت خواهد شد.
مهمترین مشکل موجود در بخش حمل و نقل و ترافیک کلانشهرها، خصوصاً تهران، عدم وجود یک سیستم منسجم حمل و نقل همگانی است. رشد و تقویت حمل و نقل همگانی و مدیریت تقاضای سفر در راستای سیاست گذاری افزایش تعداد سفرها با این سیستم در کلانشهری مانند تهران، مهمترین راهکار جهت بهبود تردد و کاهش تراکم و نهایتاً کاهش مصرف سوخت می باشد. اختصاص اعتبارات در جهت گسترش حمل و نقل همگانی، اقدامی جدی در جهت حذف حمل و نقل شخصی محسوب می شود. نگاهی به سهم سفرهای روزانه انجام شده در شهر تهران نشان می دهد 9/58 درصد سهم سفرهای مربوط به حمل و نقل همگانی با احتساب اتوبوس، مترو، تاکسی و مسافرکش، مینی بوس و تاکسی تلفنی می باشد و این در حالی است که سهم سواری شخصی در سفرهای روزانه، خود به تنهایی برابر 12/32 درصد سفرهای روزانه می باشد. البته باید در نظر داشت که حجم بالای سفرهایی که با حمل و نقل همگانی صورت می گیرند تنها با یک پنجم از وسایل نقلیه و سفرهای شخصی با بیش از نیمی از وسایل نقلیه صورت می گیرد که این امر نشان دهنده قابلیت بالای وسایل نقلیه عمومی در کاهش ترافیک می باشد.
شایان ذکر است ضریب سرنشین هر یک از وسایل نقلیه به شرح ذیل می باشد:
خودرو سواری = 5/1؛
اتوبوس=35؛
تاکسی = 5/2؛
مینی بوس = 14
موتورسیکلت = 25/1
با توجه به اینکه هر روز به میزان قابل توجهی به تعداد وسایل نقلیه شخصی در تهران افزوده می شود، در صورت عدم توسعه، تقویت و سیاستگذاری در سیستم حمل و نقل همگانی، هر سال شاهد تراکم ترافیک و مصرف سوخت بیشتر خواهیم بود. تحقیقات نشانگر آن است که قریب به 60 درصد از سفرهای تهران (سفرهایی که با وسایل نقلیه عمومی انجام می گیرد) با مصرف حدود 8 میلیون لیتر سوخت انجام می شود در حالیکه در بخش خصوصی (سواری)، تقریباً 32 درصد سفر با مصرف حدود 7 میلیون لیتر سوخت انجام می گیرد، این تحقیقات همچنین نشان می دهد که شدت انرژی در مدهای حمل و نقل همگانی، بسیار پایین تر از خودروهای سواری می باشد. به طوری که شدت انرژی در سواری بیش از 8 برابر اتوبوس و 4 برابر مینی بوس می باشد. در صورتیکه یک تاکسی وارد ناوگان حمل و نقل کشور شود، سالانه بیش از 550 لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت خواهیم داشت. میزان صرفه جویی در صورت وارد شدن یک دستگاه اتوبوس دیزلی بیش از 7 هزار لیتر و در صورت وارد شدن یک دستگاه اتوبوس گازسوز به ناوگان کشور به بیش از 30 هزار لیتر در سال خواهد رسید. همچنین در صورت وارد کردن یک دستگاه مینی بوس دیزلی بیش از 3 هزار لیتر در سال و در صورت وارد شدن یک دستگاه مینی بوس گازسوز، بیش از 11 هزار لیتر در سال صرف جویی به عمل خواهد آمد. یکی از اهداف دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه، افزایش سهم حمل و نقل همگانی به 75 % از کل سفرهای شهری، می باشد. عوامل موثر در ایجاد حمل و نقل نامطلوب توجه ناکافی به حمل و نقل عمومی، استفاده بیش از حد از خودروی شخصی، عدم تناسب عرضه و تقاضای حمل ونقل، فقدان مدیریت قوی و یکپارچه در عرضه و تقاضای حمل ونقل، استفاده ضعیف از پست و مخابرات، و انجام سفرهای غیر ضروری، روشهای نامطلوب اداری که باعث مراجعه مکرر و غیر ضروری ارباب رجوع می گردد. راهکارهایی جهت بهبود وضعیت توسعه حمل و نقل همگانی شامل اعمال مدیریت ترافیک، افزایش آگاهی عمومی، اعمال قوانین و مقررات، ارتقای کیفیت خودروها


Flag Counter
طراحی سایت